ACTION

Action Synergy S.A. is an ICT R&D, training and knowledge- based applications organization which is actively involved in the development of education technologies, training methodologies and the development of e-learning training courses. Action Synergy S.A. disposes a long experience in the management and coordination of European Projects. It is currently coordinating six projects in the framework of the Lifelong Learning Programme. Since its foundation in 1987 the organization has participated in a considerable number of EU educational projects, such as COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE,-Distance learning. Action Synergy’s S.A. key areas of expertise include: Development of learning methodologies, Development of educational technologies, Development of courses and modules making use of innovative methodologies such as: open/flexible learning methodologies, e-learning, learning needs analysis, development of professional profiles and lists of skills and competencies, development of synergies at local, national and transnational level.

FEDERACIÓN MARANATHA DE ASOCIACIONES GITANAS

 

Federația Maranatha a Asociațiilor de țigani, este o organizație de 20 de asociații distribuite în Comunitatea Valenciană. Obiectivele lor principale sunt formarea de romi și promovarea acestui grup etnic și a culturii sale. Experți tehnici, colegii și voluntari lucrează în serviciul de asociațiile membre și, de asemenea, cu privire la proiectele care aceste asociații sunt în curs de implementare. Aceste proiecte sunt în programe mai ample, cum ar fi eradicarea părăsesc școala timpuriu / absenteism, promovarea femeilor rome sau de prestare a serviciilor de mediere socio-muncă. Federația Maranatha este, de asemenea, responsabil de celebrare a festivaluri, colocvii interculturale, ateliere de lucru și seminarii internaționale.

Federația Maranatha este recunoscută pe plan internațional pentru a crea și conduce Web "gypsy world" (www.gypsyworld.org), care este o referință de lucru și de informare a comunității de romi, unde Laszlo Andor Viviane Reding, printre altele, au participat de a comunica cu comunitatea de romi din Europa.

Principalele activități curente pe care le facem:

Din punct de vedere educațional și cultural

- Programe de formare care ne oferă o instrumente mai bune pentru a lucra în societatea de astăzi

Din punct de vedere tehnologic

- Utilizarea noilor tehnologii ca o cale spre progres, comunicare, inserție, participarea socială și participarea în Europa. Portalul de internet "țigan World" este cel mai important instrument pe care l-am dezvoltat.

Din punct de vedere politic

- Participarea activă la proiectarea și executarea politicilor care guvernul regiunii Valencia se desfășoară pentru dezvoltarea, promovarea etno-culturale și afirmare a poporului nostru.

Puteti vedea o prezentare video a Federației Maranatha pe link-ul următor.

 http://www.gypsyworld.org

 

Citește mai departe:FEDERACIÓN MARANATHA DE ASOCIACIONES GITANAS

IDEA ROM ONLUS

IDEA ROM ONLUS este prima asociație italiană a femeilor rome și este componentă a Federației Naționale a romilor. Asociația își desfășoară activitatea în Torino (Italia), la cele mai mari așezări de familii de romi din oraș. Asociația este formată din femei rome aparținând diferitelor comunități din Torino, unele cu experiență profesională în domeniul medierii culturale. Ideea Rom promovează forme progresive de reprezentare directă, formale și de fond, de comunități diferite. În 2010 asociația a fost acordat de o placa special al Președintelui Republicii Italiene, datorită activității sale de promovare a integrării sociale a comunității sale.

În 2011 ONLUS ROM idee a fost partener de E R.R.C. (European dreapta Centrul Romilor), în Budapesta, pentru proiectul "Cercetări privind situația femeilor rome din Italia". Rezultatul a fost raportul umbra CEDAW către Comisie (Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor), care verifică periodic punerea în aplicare a Convenției ONU semnat de către fiecare stat semnatar.

Printre cele mai importante lucrările deja efectuate unele proiecte privind educația copiilor romi și emanciparea femeilor rome

Obiectivele instituționale: pentru a promova integrarea și participarea activă a romilor în societatea italiană și europeană, respectând în același timp diferitele identități, a demnității și valorilor fundamentale ale vieții civilizate, obține recunoașterea romilor ca o minoritate etnică și lingvistică, cu deplină Drepturile de cetățenie, combaterea prejudecăților și a tuturor formelor de discriminare, direct sau indirect, împotriva romilor, promovarea emancipării și rolului femeilor în comunitatea romă; protecție de sprijin, creștere, educație și integrare socială a tinerilor romi; promovarea relațiilor interculturale în societatea civilă, facilitând relațiile și interacțiunile dintre indivizi, comunități și culturi, promovarea înțelegerii, dialogului, de întâlnire și creșterea diferențelor reciproce.

Activitățile desfășurate până în prezent au vizat în principal familiilor de romi din Torino, în special în zona de nord și de sud de Torino, pe lângă aceste domenii, unele activități atins alte zone comune în oraș sau în hinterlandul din Torino (Collegno, Chieri, Moncalieri , etc ...). Familiile fac parte din diferite comunități (de romi din fosta Iugoslavia, romanii romi, sinti piemonteze, Abruzzo Roma, Calabrese și napolitanii Roma), care locuiesc în unele zone autorizate de parcare, altele în localitățile spontane, și altele în apartamente sau itinerante. Un procent semnificativ de interventii care au copii romi ca beneficiari au fost desfășurate în școală obligatoriu primar de femei tinere care alcătuiesc Asociația sine.

Asociația are în prezent o structură organizatorică foarte flexibil, cu atât munca voluntară și angajații salariate, dar, de asemenea, beneficiază de ajutor oferite de alte agenții. Asociatia nu are unități externe și nu nu deține un Sead, folosind localnici CARE sunt disponibile gratuit de la Centrul de Sereno Regis și sectorul 6 al orașului Torino.

 http://idearom.jimdo.com

 

Citește mai departe:IDEA ROM ONLUS

AFRR Asociatia Femeilor Rome din Romania

AFRR- Asociația Femeilor Rome din România, este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată în septembrie 1996, cu PJ 164/1996 și modificat în funcție de acest statut cu PJ 142/2008. Inclus la Asociațiilor și Fundațiilor Inregistrare potrivit certificare nr. 56 / 20.06.2008. Misiunea de RWAR este axat pe dezvoltarea și afirmarea comunității de romi în special pentru Femeilor Rome din România, prin activități și proiecte pentru politici sociale cu privire la beneficiile pentru minoritatea romă, cu accent în dezvoltarea calității vieții pentru femeile rome din România.

Principalele obiective

Dezvoltarea comunitară a comunității de romi și procesul de dezvoltare, în contextul civil drept social, politic și economic. Dezvoltarea de relații de cooperare și parteneriat cu Asociația privat, public, național și internațional, cu specializarea în cercetare și implementarea proiectului sociale pentru romi.

Domenii de activitate:

1. Dezvoltare comunitară: cercetare, resurse umane de formare, management de proiecte de dezvoltare a femeilor rome.

2. Naționale și cooperare internațională: cultură, sănătate, educație, antidiscriminare.

Proiect și program realizat de RWAR în ultimii 2 ani:

1. Alfabetizare-programe pentru copii și pentru tineri romi (băieți și fete)

2. Formare pentru tineri studenți romi pentru P.C.

3. Croitorie de formare pentru femeile rome tradiționale cu programator finantatorul

4. Distribuirea broșurii "Informații despre Birth Control și Planificare Familială"

5. Formarea ca mediator sanitar pentru 20 de tineri romi (fete și băieți)

6. "Newsletter femeii": RWAR publicat primul numar al newsletter-ul său în octombrie 1998. Prin acest newsletter dorim să sensibilizeze și sprijin în rândul instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale pentru programele și activitățile care beneficiază femeile rome, copii și comunități din România.

7. "Femeile rome pot face acest lucru": Prevenirea și combaterea discriminării și eliminarea stereotipurilor de gen. Domeniul de aplicare: Pentru a promova principiile și valorile unei democrații reale, dezvoltarea seminarii, campanii de sensibilizare și informare privind rolul diversitatii in procesul de dezvoltare a unei organizații și a societății în general.

8. "European Roma Organizația Femeilor Buget" - întâlniri permanente cu reprezentanții comunităților de romi din Europa Centrală și de Est în scopul înființării Organizația Femeilor Europene romii de Est. Am avut întâlniri cu grupurile femeilor rome din Croația, Bulgaria și Macedonia și se va întâlni cu femeile rome din Ungaria. O întâlnire multi-national este programata la Bucuresti pentru a coincide cu lansarea site-ului romilor femei noi și cu aderarea la Pactul de Stabilitate al Organizației pentru Securitate în Europa Centrală (OSCE).

9. Organizarea Conferinței Internaționale cu tema "Politici publice pentru romi femei din Europa de Est"

10. Primul site-ul web a crea RWAR pentru primele retele de romi ONG-urilor de femei din Spuma - Europa de Est

11. Campania antidiscriminare și de promovare a anti-discriminare bazată pe etnie

12.The primul Centru de informare și consiliere femeilor rome

13. Întâlnire cu ONG-urile rome: "Implicat în programele pentru romi"

14. De formare a mediatorilor de sănătate pentru 10 femei rome

15. Comunitatea de Dezvoltare pentru romi în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi

16. Ecologist mic, Concursul de desen pentru elevii romi de la școala generală nr. 30 în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului

17. "Cu noi, printre noi, despre noi, femeile". Un minilaborator mobil echipat cu echipament ultramodern de testare a glaucom, colesterol, si analiza EKG pentru comunitatea de romi din Bucuresti

18. Reuniunea "opțiuni prioritare, oportunitate pentru tinerii romi"

19. Caravana ocupării forței de muncă în comunitatea de romi

20. Reuniunea Lobby european pentru femei ONG-uri din România

21. "Femeile - promotor de dezvoltare locală"

22. Mediatorii de instruire antidiscriminare pentru Poliția Comunitară din Sector 2 București.

 

Citește mai departe:AFRR Asociatia Femeilor Rome din Romania

Institutul de Sociologie, Centrul de Științe Sociale, Academia Maghiară de Științe

Institutul de Sociologie, Centrul de Științe Sociale, Academia Maghiară de Științe, cu mai mult de 50 de asociați este în prezent cea mai mare instituție de cercetare de sociologie maghiară. Cercetatorii de la Institutul realizarea studiului empiric a proceselor sociale, cu aspirații de a dezvolta teorii sociologice și metodologia. În calitate de experți au participat la conducerea societății, la elaborarea de diferite contexte sociologice ale politicii sociale și economice, în dezvoltarea diferitelor tipuri de concepte de reformă și, de asemenea, în analiza lor critică. Asociatii ale Institutului organizarea de ateliere de lucru, conferințele naționale și internaționale, pentru discutarea problemelor științifice.

Departamentul de cercetare asupra inegalităților sociale este unul dintre departamentele din cadrul Institutului. Departamentul de has13 cercetători. Cel mai important domeniu mai larg al departamentului de cercetare este studiul de reproducere a inegalităților sociale.

Proiecte de cercetare în prezent rulează include subiecte de cercetare, cum ar fi: inegalităților sociale și socio-economice și sărăcie, lipsa egalității de șanse pentru diferite grupuri sociale definite în funcție de vârstă, sex, clasă socială și de origine etnică; cercetare asupra familiei și rolul chaning de familii, precum și schimbarea rolurilor în familie, migrația, realizarea principiului egalității de tratament și de combatere a discriminării, determinarea socială a politicii sociale și a instituțiilor sale.

Cercetare in cadrul Departamentului de Cercetare de la inegalităților sociale includ cercetarea de bază, precum și cercetarea aplicată care promovează luarea în domeniul politicii sociale, educație, familie și ocuparea forței de muncă decizie. Membrii departamentului sunt implicati in numeroase proiecte de Cercetări comparative internaționale.

Una dintre cele mai recent proiect internațional de cercetare de colaborare de 9 țări a fost EDUMIGROM: ​​echipa maghiară a fost condusa de Maria Nemenyi, șef al Departamentului. Proiectul de cercetare EDUMIGROM scopul de a studia modul in care diferentele etnice în educație contribuie la divergente perspectivele de viitor ale tinerilor minorităților etnice și colegii lor din mediul urban multietnice.

Rolul în proiect: Principalul rol al Institutului de Sociologie este de a conduce la activitățile de cercetare și metodologia proiectului. Acesta va fi cel de cercetare pe nevoile de formare ale cadrelor didactice care predau copiilor romi și a copiilor romi care frecventează în ultimele clase de scoala elementara. Acesta va, de asemenea, pentru a proiecta o metodologie de instruire. În cadrul acestui WP, se va proiecta un cadru de cercetare, în scopul de a identifica principalele nevoi ale grupurilor țintă: nevoile de formare a copiilor romi (factori care sporesc părăsire timpurie a școlii), și nevoile de formare ale profesorilor lor (ceea ce au nevoie pentru a le sprijini). În cadrul acestei sarcini, Institutul de Sociologie va oferi linii directoare pentru partenerii cu privire la modul de a efectua cercetarea, adaptarea cadrului de cercetare în funcție de feedback-ul primit de la parteneri, realizarea de cercetare în Ungaria și redactarea raportului de cercetare naționale pentru Ungaria , produce un raport de cercetare comparativă pe baza rezultatelor din toate țările partenere, să dezvolte primul proiect al metodologiei privind practicile de formare care vor ajuta profesorii pentru a sprijini copiii romi pentru a finaliza învățământul primar. În cele din urmă, se va dezvolta proiectul final al metodologiei, pe baza de comentarii a partenerilor. Acesta va instrui formatori în această metodologie și se va adapta, după rezultatele sesiunilor de instruire. De asemenea, el va participa la toate activitățile legate de evaluarea și diseminarea proiectului.

Management operațional și financiar: doi manageri de proiect va fi desemnat pentru gestionarea proiectului. Unul va fi responsabil de aspectele operaționale ale proiectului și celălalt va fi responsabil de aspectele administrative și financiare. În interiorul organizației, grupurile de lucru vor fi create în funcție de sarcinile proiectului.

 

Citește mai departe:Institutul de Sociologie, Centrul de Științe Sociale, Academia Maghiară de Științe

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries