AFRR- Asociația Femeilor Rome din România, este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată în septembrie 1996, cu PJ 164/1996 și modificat în funcție de acest statut cu PJ 142/2008. Inclus la Asociațiilor și Fundațiilor Inregistrare potrivit certificare nr. 56 / 20.06.2008. Misiunea de RWAR este axat pe dezvoltarea și afirmarea comunității de romi în special pentru Femeilor Rome din România, prin activități și proiecte pentru politici sociale cu privire la beneficiile pentru minoritatea romă, cu accent în dezvoltarea calității vieții pentru femeile rome din România.

Principalele obiective

Dezvoltarea comunitară a comunității de romi și procesul de dezvoltare, în contextul civil drept social, politic și economic. Dezvoltarea de relații de cooperare și parteneriat cu Asociația privat, public, național și internațional, cu specializarea în cercetare și implementarea proiectului sociale pentru romi.

Domenii de activitate:

1. Dezvoltare comunitară: cercetare, resurse umane de formare, management de proiecte de dezvoltare a femeilor rome.

2. Naționale și cooperare internațională: cultură, sănătate, educație, antidiscriminare.

Proiect și program realizat de RWAR în ultimii 2 ani:

1. Alfabetizare-programe pentru copii și pentru tineri romi (băieți și fete)

2. Formare pentru tineri studenți romi pentru P.C.

3. Croitorie de formare pentru femeile rome tradiționale cu programator finantatorul

4. Distribuirea broșurii "Informații despre Birth Control și Planificare Familială"

5. Formarea ca mediator sanitar pentru 20 de tineri romi (fete și băieți)

6. "Newsletter femeii": RWAR publicat primul numar al newsletter-ul său în octombrie 1998. Prin acest newsletter dorim să sensibilizeze și sprijin în rândul instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale pentru programele și activitățile care beneficiază femeile rome, copii și comunități din România.

7. "Femeile rome pot face acest lucru": Prevenirea și combaterea discriminării și eliminarea stereotipurilor de gen. Domeniul de aplicare: Pentru a promova principiile și valorile unei democrații reale, dezvoltarea seminarii, campanii de sensibilizare și informare privind rolul diversitatii in procesul de dezvoltare a unei organizații și a societății în general.

8. "European Roma Organizația Femeilor Buget" - întâlniri permanente cu reprezentanții comunităților de romi din Europa Centrală și de Est în scopul înființării Organizația Femeilor Europene romii de Est. Am avut întâlniri cu grupurile femeilor rome din Croația, Bulgaria și Macedonia și se va întâlni cu femeile rome din Ungaria. O întâlnire multi-national este programata la Bucuresti pentru a coincide cu lansarea site-ului romilor femei noi și cu aderarea la Pactul de Stabilitate al Organizației pentru Securitate în Europa Centrală (OSCE).

9. Organizarea Conferinței Internaționale cu tema "Politici publice pentru romi femei din Europa de Est"

10. Primul site-ul web a crea RWAR pentru primele retele de romi ONG-urilor de femei din Spuma - Europa de Est

11. Campania antidiscriminare și de promovare a anti-discriminare bazată pe etnie

12.The primul Centru de informare și consiliere femeilor rome

13. Întâlnire cu ONG-urile rome: "Implicat în programele pentru romi"

14. De formare a mediatorilor de sănătate pentru 10 femei rome

15. Comunitatea de Dezvoltare pentru romi în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi

16. Ecologist mic, Concursul de desen pentru elevii romi de la școala generală nr. 30 în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului

17. "Cu noi, printre noi, despre noi, femeile". Un minilaborator mobil echipat cu echipament ultramodern de testare a glaucom, colesterol, si analiza EKG pentru comunitatea de romi din Bucuresti

18. Reuniunea "opțiuni prioritare, oportunitate pentru tinerii romi"

19. Caravana ocupării forței de muncă în comunitatea de romi

20. Reuniunea Lobby european pentru femei ONG-uri din România

21. "Femeile - promotor de dezvoltare locală"

22. Mediatorii de instruire antidiscriminare pentru Poliția Comunitară din Sector 2 București.

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries