Ο οργανισμός RWAR– Ένωση Ρομά Γυναικών στην Ρουμανία είναι ένας ΜΚΟ, χωρίς πολιτικούς προσανατολισμούς που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996. Η αποστολή του RWARστην ανάπτυξη της κοινότητας Ρομά και συγκεκριμένα των Ρομά Γυναικών στην Ρουμανία μέσω δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για κοινωνικές πολιτικές προς όφελος της μειονότητας των Ρομά, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ρομά Γυναικών στην Ρουμανία.

Οι κύριοι στόχοι

Η ανάπτυξη της κοινότητας Ρομά και η αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων του πολίτη. Η ανάπτυξη των σχέσεων με εταιρίες και οργανισμούς ιδιωτικού, δημόσιου, εθνικού η διεθνούς χαρακτήρα με ειδίκευση στην έρευνα και εφαρμογή των κοινωνικών προγραμμάτων των Ρομά Γυναικών.

Τομείς Δραστηριότητας

 1. Ανάπτυξη της Κοινότητας: έρευνα, εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων, Διαχείριση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των Ρομά γυναικών
 2. Εθνική και Διεθνής Συνεργασία: Πολιτισμός, Υγεία, Εκπαίδευση, Διοίκηση

Προγράμματα που οργανώθηκαν από την RWARτα τελευταία 2 χρόνια:

 1. Προγράμματα αλφαβητισμού για παιδιά και νεαρούς Ρομά ( αγόρια και κορίτσια)
 2. Μαθήματα υπολογιστή για νέους μαθητές Ρομά
 3. Μαθήματα ραπτικής σε παραδοσιακές γυναίκες Ρομά με προγράμματα χρηματοδότησης.
 4. Διανομή του φυλλαδίου ‘’ Ενημέρωση σχετικά με τον έλεγχο γεννήσεων και τον οικογενειακό σχεδιασμό’’
 5. Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Υγείας για 20 νέους Ρομά ( αγόρια και κορίτσια)
 6. Ενημερωτικό Ρομά Γυναικών: Η RWARεξέδωσε το πρώτο τεύχος του newsletterτον Οκτώβριο του 1998. Μέσω αυτή της ενημέρωσης, επιθυμούμε να αυξήσουμε την γνώση και την υποστήριξη στους εθνικούς και διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς για προγράμματα και δραστηριότητες που ωφελούν τις γυναίκες Ρομά και τα παιδιά τους καθώς και συνολικά τις κοινότητες Ρομά στην Ρουμανία.
 7. Οι γυναίκες Ρομά μπορούν: να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και τα στερεότυπα με βάση του φύλου. Πεδίο δράσης: Η προώθηση των αρχών και των αξιών μιας αληθινής δημοκρατίας, ανάπτυξη σεμιναρίων, εκστρατείες για την κατανόηση και ενημέρωση της σημασίας του ρόλου της διαφορετικότητας στην ανάπτυξη ενός οργανισμού και της κοινωνίας στο σύνολο της.
 8. "EuropeanRomaWomenOrganizationBudget" – συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινοτήτων Ρομά από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με σκοπό την δημιουργία ενός οργανισμούς για της Ρομά Γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με ομάδες γυναικών Ρομά από την Κροατία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ουγγαρία.
 9. Οργάνωση του Διεθνούς Συνέδριου με θέμα ‘Δημόσιες πολιτικές για της Ρομά γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη
 10. Το πρώτο siteγια το πρώτο δίκτυο για ΜΚΟ Ρομά Γυναικών στην Νοτιανατολική Ευρώπη.
 11. Εκστρατείες κατά των διακρίσεων βασισμένων στην εθνότητα
 12. Δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ενημέρωση και Συμβουλών για Ρομά Γυναίκες.
 13. Συναντήσεις με ΜΚΟ που αφορούν Ρομά
 14. Πρόγραμμα διαμεσολαβητών υγείας για 10 Ρομά Γυναίκες
 15. Ανάπτυξη της κοινότητας των Ρομά με την συνεργασία της εθνικής υπηρεσίας των Ρομά
 16. With us, among us, about us, women". Ένα κινητό υπερσύγχρονο ιατρείο εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο υλικό για την εξέταση του γλαυκώματος, χοληστερίνης και με δυνατότητα ηλεκτροκαρδιογραφήματος για την κοινότητα Ρομά στο Βουκουρέστι
 17. Συνάντηση με θέμα ‘’ Ιεραρχία των επιλογών, ευκαιρίες για νέους Ρομά’’
 18. Συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Λόμπυ για τις γυναικείες ΜΚΟ από την Ρουμανία.
 19. Γυναίκες- προώθηση για την τοπική ανάπτυξη.
 20. Διαμεσολαβητές για την εκπαίδευση των αστυνομικών όσον αφορά τις διακρίσεις για την περιοχή 2 στο Βουκουρέστι.

 http://www.incluziuneafemeilorrome.ro/en

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries