ACTION

Action Synergy S.A. is an ICT R&D, training and knowledge- based applications organization which is actively involved in the development of education technologies, training methodologies and the development of e-learning training courses. Action Synergy S.A. disposes a long experience in the management and coordination of European Projects. It is currently coordinating six projects in the framework of the Lifelong Learning Programme. Since its foundation in 1987 the organization has participated in a considerable number of EU educational projects, such as COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE,-Distance learning. Action Synergy’s S.A. key areas of expertise include: Development of learning methodologies, Development of educational technologies, Development of courses and modules making use of innovative methodologies such as: open/flexible learning methodologies, e-learning, learning needs analysis, development of professional profiles and lists of skills and competencies, development of synergies at local, national and transnational level.

FEDERACIÓN MARANATHA DE ASOCIACIONES GITANAS

 

A Maranatha Cigány Szövetségek Egyesülete egy 20 szövetségből álló egyesület, amely kiterjed az egész valenciai közösségre. Fő céljaik a romák képzése, valamint ezen etnikai csoport és kultúrája támogatása. Műszaki szakemberek, társak én önkéntesek dolgoznak a tagszövetségek szolgálatára, és a szövetések által éppen kivitelezett projekteken is. Azok a projektek szélesebb programokon belül vannak, pl. az idő előtti lemorzsolódás / iskolai hiányzások megszüntetése, a roma nők támogatása vagy szociális-munkaerőpiaci közvetítő szolgáltatások nyújtása. A Maranatha Egyesület emellett ünnepek, interkulturális kollokviumok, műhelyek és nemzetközi szemináriumok szervezéséért is felelős.

A Maranatha Egyesület nemzetközileg elismert a "Gypsy World” (Cigány világ,
www.gypsyworld.org) weboldal létrehozásáért és üzemeltetéséért, amely hivatkozási forrás a roma közösségről, ahol többek között  Laszlo Andor és Viviane Reding, vettek részt az európai roma közösséggel való kommunikációban.


Jelenlegi főbb tevékenységeink:

Oktatási és kulturális szempontból
-  Tréning programok, amelyek jobb eszközöket biztosítanak számunkra a munkához a mai társadalomban.

Technológiai szempontból
-    Új technológiák használata mint a fejlődés, kommunikáció, beilleszkedés, társadalmi részvétel és európai részvétel módja. A legfontosabb általunk kidolgozott eszköz ”A cigányok világa" internetes portál.

Politikai szempontból
-    Aktív részvétel a Valencia régiót irányító politikák kidolgozásában és végrehajtásában, amely embereink fejlődését, etno-kulturális támogatását biztosítja.

A Federation Maranatha egyesületről video bemutatót láthat a következő linken.

 http://www.gypsyworld.orgBővebben: FEDERACIÓN MARANATHA DE ASOCIACIONES GITANAS

IDEA ROM ONLUS

Az IDEA ROM ONLUS az első Roma Nők Olaszországi Szövetsége, és tagja a Nemzet Roma Egyesületnek. A szövetség központja Torinóban (Olaszországban) működik, a roma családok legnagyobb telepein a városban. A Szövetség különböző torinói közösségekbe tartozó roma nőkből áll, akik közül néhányan szakmai tapasztalattal is rendelkeznek a kulturális közvetítés terén. Az Idea Rom támogatja a különböző közösségek közvetlen képviseletének progresszív formáit, formai és társadalmi szempontból is. 2010-ben a szövetség megkapta az Olasz Köztársaság elnökének Speciális Emléktábláját a közösség szociális integrációjának elősegítéséért végzett munkájáért. 2011-ben az IDEA ROM ONLUS az E R.R.C. (Európai Roma Jobbközép) partnere volt Budapesten a "Kutatás az olaszországi roma nők helyzetéről” projekt során. Az eredmény a CEDAW árnyékjelentés volt a Bizottság számára (A Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Eltörléséért Küzdő Bizottság), amely rendszeres időközönként ellenőrzi az összes részt vevő állam által aláírt ENSZ Egyezmény megvalósítását.

Az eddig megvalósított legfontosabb munkák között több projekt foglalkozik a roma gyermekek oktatásával és a roma nők alkalmassá tételével.

Az intézményes célok: a romák beilleszkedésének és aktív részvételének elősegítése az olasz és az európai társadalomban, egyben tiszteletben tartva a különböző identitásokat, a civilizált élet méltóságát és alapvető értékeit; a romák mint etnikai és nyelvi kisebbség elfogadtatása, minden állampolgári jogot biztosítva számukra; harc a romákkal szembeni előítéletek és a diszkrimináció valamennyi formája ellen; a nők emancipációjának és szerepének támogatása a roma közösségben; a fiatal romák védelmének, növekedésének, oktatásának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése; interkulturális kapcsolatok támogatása a civil társadalomban, kapcsolatok és interakciók ösztönzése az egyének, közösségek és kultúrák között, a megértés elősegítése, párbeszéd, találkozások és a kölcsönös különbségek erősítése.

Az eddig megvalósított tevékenységek elsősorban a Torinóban, különösen Torino északi és déli részén élő roma csoportokat célozták meg; ezeken a területeken kívül néhány tevékenység más közös területeket érintett Torino városában vagy környékén (Collegno, Chieri, Moncalieri, stb. ...). A családok különböző közösségekbe tartoznak (romák volt Jugoszláviából, romániai romák, sinti piedmontese, abruzzo romák, calabrese és neapolitans romák), néhányan parkolókban tartózkodnak, míg mások spontán településeken, megint mások pedig lakásokban élnek vagy vándorolnak. A roma gyermekekkel mint kedvezményezettekkel foglalkozó beavatkozások egy jelentős hányadát a kötelező általános iskolában valósították meg fiatal nők.

A szövetség jelenleg nagyon rugalmas szervezeti felépítéssel rendelkezik, amely egyszerre vesz igénybe önkéntes munkaerőt és fizetett munkatársakat, emellett más ügynökségek által nyújtott támogatásokra is épít. A szövetség A szövetség nem rendelkezik külső egységekkel, hanem helyieket vesz igénybe térítésmentesen a Center Sereno Regis-ből és Torino város 6. kerületéből.

 http://idearom.jimdo.com

 

Bővebben: IDEA ROM ONLUS

ROMA WOMEN ASSOCIATION IN ROMANIA

A RWAR – Roma Nők Szövetsége Romániában egy apolitikus civil szervezet, amely 1996 szeptemberében alakult a P.J. 164/1996-vel és módosult a P.J. 142/2008-cal. A Szövetségek és Alapítványok Jegyzékében nyilvántartva az. 56 / 20.06.2008. számú tanúsítvány alapján. Az RWAR küldetése a roma közösség fejlesztése és megerősítése különösen romániai roma nők számára a roma kisebbségekért folytatott társadalompolitikai tevékenységek és projektek révén, ahol a hangsúly a romániai roma nők életminőségének javításán van.

 A fő célok

A roma közösség közösségfejlesztése és folyamatfejlesztés - civil jogi szociális, politikai és gazdasági összefüggésben. Együttműködési és partnerségi kapcsolatok építése magán-, állami, nemzeti és nemzetközi szövetségekkel a roma szociális projekt kutatására és megvalósítására szakosodva.


Tevékenységi kör:

1. Közösségfejlesztés: kutatás, tréning emberi erőforrás, projektmanagement a roma nők fejlesztéséről szóló projektekkel kapcsolatban.

2. Nemzeti és nemzetközi együttműködés: Kultúra, Egészség, Oktatás, Diszkriminációellenesség.

A RWAR által az elmúlt két évben megvalósított projekt és program:

1. Írástudás programok roma gyermekeknek és fiataloknak (fiúk és lányok)
2. Számítógépes képzés a fiatal roma tanulók számára
3. Szabó-varró képzés tradicionális roma nők részére pénzügyi programmal
4. A "Tájékoztató a születésszabályozásról és családtervezésről" című kiadvány terjesztése
5. Mediátor higiéniai képzés 20 fiatal roma számára (lányok és fiúk)
6. "Női hírlevél”: Az RWAR 1998 októberében tette közzé hírlevelének első számát. Hírleveleink révén célunk a tudatosság ébresztése és a támogatás a nemzeti és nemzetközi intézmények és szervezetek körében a romániai roma nőket, gyermekeket és közösségeket támogató programok és tevékenységek révén.
7. "A roma nők meg tudják csinálni": A diszkrimináció megelőzése és leküzdése, valamint a nemek közötti sztereotípiák megszüntetése. Köre: A valódi demokrácia alapelveinek és értékeinek ösztönzése, szemináriumok kidolgozása, tudatosságébresztő és felvilágosító kampányok a sokszínűség szerepéről egy szervezet és a társadalom egészének fejlesztési folyamatában.
8. "Európai Roma Nők Szervezete Költségvetés" – folyamatos találkozók a közép-és kelet-európai roma közösségek képviselőivel a Roma Nők Kelet-Európai Szervezete számára. Találkozókat szervezünk roma nőcsoportokkal Horvátországból, Bulgáriából és Macedóniából, valamint találkozni fogunk magyarországi roma nőkkel is. Multinacionális találkozót tervezünk Bukarestben, amely egybeesik az új Roma Nők weboldal elindításával és a Közép-Európai Szervezet a Biztonságért (OSCE) Stabilitási Paktumban való tagságával.
9. Nemzetközi Konferencia szervezése az "Állami politikák a roma nőkért Kelet-Európában" témában
10. Az első weboldal létrehozása a délkelet-európai roma női civil szervezetek első hálózataiért
11. Diszkrimináció-ellenes kampány és az etnikai hovatartozáson alapuló diszkrimináció-ellenesség elősegítése
12.Roma nők első információs és tanácsadó központja
13. Találkozás roma civil szervezetekkel::”Roma programok résztvevője“
14. Egészségügyi mediátor képzés 10 roma nő számára
15. Közösségfejlesztés a romák számára, partnerségi viszonyban a Roma Nemzeti Ügynökséggel
16. Kis környezetvédő, Rajzverseny a 30. számú általános iskola roma tanulói számára Környezetvédelmi Nemzeti Ügynökséggel partnerségi viszonyban együttműködve
17. "Velünk, közöttünk, rólunk - a nők". Glaucoma, koleszterin és EKG vizsgálatára alkalmas ultramodern berendezéssel felszerelt mobil minilaboratórium a bukaresti roma közösségek számára.
18. ”Lehetőségek, prioritások a fiatal romáknak”
19. Lakókocsis munkaerő-foglalkoztatás a roma közösségben
20. Európai Lobbi a Nőkért Romániai civil szervezetek találkozója
21. “A helyi fejlesztés női elősegítői ”
22. Mediátorok diszkrimináció-ellenes tréningje a rendőri közösségnek Bukarest 2. kerületében.

 http://www.incluziuneafemeilorrome.ro/en

 

 

Bővebben: ROMA WOMEN ASSOCIATION IN ROMANIA

MTA Társadalomkutató Központ Szociológiai Intézete

Az MTA Társadalomkutató Központ Szociológiai Intézete több mint 50 munkatársával a magyar szociológia jelenleg legnagyobb kutatással foglalkozó intézménye. Az Intézetben folytatott, társadalmi folyamatokat vizsgáló empirikus kutatások célja a szociológiai elméletalkotás és módszertanok kidolgozása. A kutatók szakértőkként irányító szerepet vállalnak a társadalomban, kijelölik a társadalompolitikai és gazdasági intézkedések szociológiai kereteit, szerepet játszanak a reformkoncepciók kialakításában és bírálatában. Az Intézet munkatársai hazai és nemzetközi konferenciákat szerveznek a különböző tudományos kérdések megvitatására.

Az Intézet egyik részlegében, a 13 kutatót foglalkoztató Társadalmi Egyenlőtlenségek Kutatási Osztályán folyó kutatások egyik legfőbb területe a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének vizsgálata.

A jelenleg folyó fontosabb kutatások a következő témákat ölelik fel: társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek és a szegénység; az esélyegyenlőség hiánya különböző, életkor, nem, társadalmi osztály és etnikai hatter szerinti társadalmi csoportokban; családkutatás a család változó szerepeiről és a változó családi szerepekről; migráció; az egyenlő bánásmód elvének megvalósulása, a diszkrimináció elleni küzdelem; a szociálpolitika társadalmi meghatározottsága és intézményei.

A Társadalmi Egyenlőtlenségek Kutatási Osztályán részben alapkutatások, részben alkalmazott kutatások folynak azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a szociálpolitika, oktatás, családpolitika és foglalkoztatási terén töténő döntéshozatalhoz. Az Osztály kutatói számos nemzetközi összehasonlító kutatásban vesznek részt.

Az egyik legutóbbi nemzetközi kutatás az EDUMIGROM, mely 9 ország részvételével zajlott. A magyarországi kutatást Neményi Mária, az Osztály vezetője irányította. Az EDUMIGROM kutatási projekt azt vizsgálta, hogy multietnikus városi környezetben az oktatás terén tapasztalható etnikai alapú különbségek hogyan járulnak hozzá a kisebbségi fiatalok többségi társaikhoz képest eltérő kilátásaihoz.


Az Intézet szerepe a projektben: Az MTA Szociológiai Intézetének fő feladata a kutatási és módszertani tevékenységek vezetése. A kutatás a roma tanulókat oktató tanárok, valamint az általános iskola végzős osztályaiba járó roma tanulók képzési szükségleteit tárja fel. A kutatás alapján képzési módszertan készül. Ennek a munkaszakasznak (WP) keretében az Intézet képviselői kutatási tervet készítenek az érintett csoportok legfőbb szükségleteinek feltárására: ezek egyfelől a roma tanulók képzési szükségletei (a korai iskolaelhagyásra kiható tényezők meghatározásával), másfelől a tanárok képzési szükségletei (mit kell tenniük ahhoz, hogy támogatni tudják roma diákjaikat). A Szociológiai Intézet feladata egy útmutatót elkészítése a partnerek számára a kutatás megvalósításához; a kutatási terv pontosítása a partnerek visszajelzéseinek megfelelően; a kutatás hazai megvalósítása és a magyar országjelentés elkészítése; összehasonlító kutatási tanulmány elkészítése a résztvevő országok kutatási eredményei alapján; a roma gyerekek általános iskolai tanulmányainak befejezését elősegítő tanárképzési módszertan első változatának kidolgozása; végül a módszertan végső változatának elkészítése a partnerek visszajelzései alapján. A módszertan alapján az Intézet lefolytatja a képzők képzését, és az eredmények figyelembevételével elvégzi a szükséges igazításokat az anyagon. Mindezeken túl az Intézet valamennyi értékelő és disszeminációs tevékenységben részt vesz a projekt folyamán.


Működtetési és pénzügyi vezetés: a projektet két projektvezető irányítja. Egyikük a projekt lefolytatásáért, másikuk az adminisztratív és pénzügyi irányításért felel. A szervezeten belül a projekt feladatainak megfelelően munkacsoportok alakulnak.

 

 

Bővebben: MTA Társadalomkutató Központ Szociológiai Intézete

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries