Az IDEA ROM ONLUS az első Roma Nők Olaszországi Szövetsége, és tagja a Nemzet Roma Egyesületnek. A szövetség központja Torinóban (Olaszországban) működik, a roma családok legnagyobb telepein a városban. A Szövetség különböző torinói közösségekbe tartozó roma nőkből áll, akik közül néhányan szakmai tapasztalattal is rendelkeznek a kulturális közvetítés terén. Az Idea Rom támogatja a különböző közösségek közvetlen képviseletének progresszív formáit, formai és társadalmi szempontból is. 2010-ben a szövetség megkapta az Olasz Köztársaság elnökének Speciális Emléktábláját a közösség szociális integrációjának elősegítéséért végzett munkájáért. 2011-ben az IDEA ROM ONLUS az E R.R.C. (Európai Roma Jobbközép) partnere volt Budapesten a "Kutatás az olaszországi roma nők helyzetéről” projekt során. Az eredmény a CEDAW árnyékjelentés volt a Bizottság számára (A Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Eltörléséért Küzdő Bizottság), amely rendszeres időközönként ellenőrzi az összes részt vevő állam által aláírt ENSZ Egyezmény megvalósítását.

Az eddig megvalósított legfontosabb munkák között több projekt foglalkozik a roma gyermekek oktatásával és a roma nők alkalmassá tételével.

Az intézményes célok: a romák beilleszkedésének és aktív részvételének elősegítése az olasz és az európai társadalomban, egyben tiszteletben tartva a különböző identitásokat, a civilizált élet méltóságát és alapvető értékeit; a romák mint etnikai és nyelvi kisebbség elfogadtatása, minden állampolgári jogot biztosítva számukra; harc a romákkal szembeni előítéletek és a diszkrimináció valamennyi formája ellen; a nők emancipációjának és szerepének támogatása a roma közösségben; a fiatal romák védelmének, növekedésének, oktatásának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése; interkulturális kapcsolatok támogatása a civil társadalomban, kapcsolatok és interakciók ösztönzése az egyének, közösségek és kultúrák között, a megértés elősegítése, párbeszéd, találkozások és a kölcsönös különbségek erősítése.

Az eddig megvalósított tevékenységek elsősorban a Torinóban, különösen Torino északi és déli részén élő roma csoportokat célozták meg; ezeken a területeken kívül néhány tevékenység más közös területeket érintett Torino városában vagy környékén (Collegno, Chieri, Moncalieri, stb. ...). A családok különböző közösségekbe tartoznak (romák volt Jugoszláviából, romániai romák, sinti piedmontese, abruzzo romák, calabrese és neapolitans romák), néhányan parkolókban tartózkodnak, míg mások spontán településeken, megint mások pedig lakásokban élnek vagy vándorolnak. A roma gyermekekkel mint kedvezményezettekkel foglalkozó beavatkozások egy jelentős hányadát a kötelező általános iskolában valósították meg fiatal nők.

A szövetség jelenleg nagyon rugalmas szervezeti felépítéssel rendelkezik, amely egyszerre vesz igénybe önkéntes munkaerőt és fizetett munkatársakat, emellett más ügynökségek által nyújtott támogatásokra is épít. A szövetség A szövetség nem rendelkezik külső egységekkel, hanem helyieket vesz igénybe térítésmentesen a Center Sereno Regis-ből és Torino város 6. kerületéből.

 http://idearom.jimdo.com

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries