A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

A few tips and useful information

The objective of the so-called Roma calls for proposals under the Lifelong Learning
KA1 programme is to support transnational cooperation projects in order to develop
wider lifelong learning measures for Roma integration and network activities that
raise awareness for the most successful practices in the social integration of Roma.
One important feature of these calls is ‘joining-up educational and other measures’,
which means that the approach should be holistic, reaching beyond the confines of
education or schooling to include measures related to housing, health, education
and employment.

These calls invite proposals for Roma multilateral projects and networks from any and
all kind of organisations, public or private, which are active in the field of lifelong learning
in raising attainment levels in language and literacy skills: NGOs and stakeholders’
organisations: pre-primary, schools, primary, secondary and tertiary education (i.e.
access to university), VET, formal and non-formal education providers, higher education
including adult learning institutions, as well as any entity active in other social services,
such as health, housing and employment, including national or regional ministries in
charge of education and training.

The maximum share of the EU grant in the overall budget is 75 %, i.e. EUR 150 000
per year (EUR 25 000 for third countries) and the maximum duration of a project is
two years. Partnerships require a minimum of three LLP-participating countries in
multilateral projects (or five in networks), with at least one EU Member State.

So far, projects that are ‘explicitly but not exclusively’ addressing Roma in education
deal with teacher training, involvement of families, advocacy skills, exchanges of
good practices, building of networks and alternative pedagogies.

Whilst there is no sure-fire recipe for a successful project, it is clear that the following
features may help in devising a sound and persuasive project proposal: coherence
(problems, solutions, target groups, activities, budget, ambitions/resources/competence),
simplicity and clarity (simple and clear, identifying the need for such a proposal,
the solutions, and the outputs), evidence-based rationale (ex ante needs
analysis), state of the art, rigorous planning (what activities, when, for how long, and
with what resources?), and clear focus (a proposal is not meant to solve the world’s
problems, but to address a specific issue).

The Lifelong Learning programmes’ website should be regularly consulted to check
on news regarding forthcoming calls and other important information.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.php

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

© European Union, 2012

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries