A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

General

Education and training are essential to the development of today's knowledge
society and economy, and this is recognised by all decision-makers
at all levels. High-quality pre-primary, primary, secondary, higher and
vocational education and training are fundamental to Europe's success.
In a rapidly changing world, lifelong learning needs to be a priority – it is the key to
employment, economic success and allowing people to participate fully in society.

With each EU Member State responsible for its own education and training systems,
Union-level policies are designed to support national actions and help address common
challenges such as: ageing societies, skills deficits amongst the workforce, and
global competition. These areas demand joint responses and countries can benefit
from sharing experiences. Social inclusion in general and Roma’s improved inclusion
in education in particular belong to these transversal concerns, which are addressed
both in terms of policy and programmes.

The policy dimension explicitly targeting Roma communities includes the two Communications
issued by the European Commission in 2011 and 2012 to provide a
framework for national strategies for Roma inclusion described earlier. The programme
dimension refers to the funding schemes offered by the various sub-programmes of
the Lifelong Learning programme 14. General calls under these sub-programmes (e.g.
Comenius, Leonardo, and Grundtvig) have already benefitted some Roma communities
in addressing the obstacles found in education by the most disadvantaged groups in
society. Now, since 2011, there are specific calls for proposals that are ‘explicitly but
not exclusively targeting’ Roma communities in the ‘transversal’ part of the Lifelong
Learning programme. A short summary of projects selected and funded so far under
the 2011 and 2012 specific Roma calls is given in the following pages, with a view to
guide and inspire potential stakeholders envisaging the elaboration of proposals,
multilateral partnerships or networks that may contribute significantly to the implementation
of policies for better inclusion of Roma in education at all levels.

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

© European Union, 2012

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries