Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

WP4: Κέντρα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Παιδιά Ρομά

 

Συντονιστής WP: ROM IDEA
ΗμερομηνίαΈναρξης: 12/01/2013
ΗμερομηνίαΛήξης: 30/10/2014

Στόχοι:

- Να δημιουργηθούν κέντρα υποστήριξης που θα παρέχουν συμπληρωματική εκπαίδευση (μετά το σχολείο) για τα παιδιά των Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
- 20 παιδιά Ρομά ανά χώρα.

- Κέντρα κοντά σε γειτονιές και καταυλισμούς των Ρομά.

- Εξοπλισμός με ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να δοθεί η πρόσβαση που έχουν πολλά άλλα παιδιά

- Λειτουργία μετά τις ώρες του σχολείου από δασκάλους που έχουν εκπαιδευτεί συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΠΕ3.

- Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά των Ρομά, να τους διδάξουν υλικό των μαθημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του πολιτισμού των Ρομά, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και γενικά να υποστηρίξουν την εκπαίδευσης τους.

- Υποστήριξη για την επίλυση ζητημάτων ή συγκρούσεων.

- Παροχή γεύματος.

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries